Werelddag preventie zelfdoding

10 september is de Wereldag preventie van zelfdoding,
een dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor geestelijke gezondheidsproblemen en preventie van zelfdoding.Praat erover en luister echt

Belgie heeft dubbel zoveel zelfdodingen als Nederland.
Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat geestelijke gezondheid nog een taboe is en er minder over onze gevoelens gepraat wordt.

De campagne ‘4 voor 12’ roept iedereen op om alert te zijn voor de signalen van psychische kwetsbaarheid en er iets mee te doen.
Het is belangrijk om er over te praten met vrienden, familie,..Luister echt naar de persoon zonder te veroordelen en door hen aan te moedigen om hulp te zoeken.

Wie met gedachten over zelfdoding zit, kan elke dag terecht bij de zelfmoordlijn: 1813 of www.zelfmoord1813.be

op www.4voor12.be leer je hoe je signalen kan herkennen en hoe je kan helpen.