Vragen over leren en studeren

voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Kinderen en jongeren met leerproblemen en leerstoornissen (moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, werkhouding, studiemethode, …) hebben soms wat hulp nodig.

Het CLB voorziet in nauw overleg met de leerling, ouders en leerkrachten de mogelijkheid om een gepast begeleidingstraject te ontwikkelen.
Soms worden er testen afgenomen om het probleem grondig te analyseren en geschikte oplossingen voor te stellen.
Bij ernstige problemen wordt doorverwezen naar de meest geschikte therapeuten of gespecialiseerde hulpverleners.