Studiekeuze

voor kinderen van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

De scholen en het CLB organiseren in het zesde leerjaar een traject waarin leerlingen hun sterktes, talenten en interesses ontdekken en verder exploreren. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de verschillende onderwijsvormen, richtingen en komen ze in aanraking met verschillende beroepen.
Heb je verdere vragen rond de studiekeuze? De leerkracht is je eerste aanspreekpunt.
Heb je bijkomende vragen dan kan je individueel advies of begeleiding vragen aan het CLB.

Ook organiseren scholen informatiemomenten voor leerlingen over studierichtingen, opleidingen en beroepen (zie kalender).

Op de website www.onderwijskiezer.be kan je terecht voor alle mogelijke informatie over studiekeuze en schoolkeuze, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen.
Je kan er ook jezelf testen: welke interesses heb ik? Welk beroep zou ik graag doen en welke studies moet ik daarvoor aangaan? Kan ik een bepaalde opleiding aan?
En nog zoveel meer!