Schooltoelage (schooltoeslag)

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Naar school gaan kost geld.
Een schooltoelagen  van de Vlaamse overheid helpt om de kosten te dragen.
De bedragen zijn verschillend voor kleuters en lagere school schoolkinderen en is afhankelijk van je inkomen en je gezinssamenstelling.
Heb je hulp nodig bij de aanvraag van je schooltoelage? Dan kan je terecht bij de gemeente of het OCMW.

Heb je nood aan een extra schooltoelage? Dan kan je een aanvraag doen bij de Sociale Dienst van het OCMW.

Klik hier voor meer info.

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de schooltoelagen geregeld via het Groeipakket. Je krijgt dan een toeslag op basis van de leeftijd van je kindje. Hier vind je wat meer informatie over de verschillende toeslagen.