Zwanger? Vraag een startgesprek aan

Kind en Gezin startte sinds kort met hun gratis dienstverlening waar ze kennismakingsgesprekken tijdens je zwangerschap (vanaf het laatste trimester) doen.
Dit sluit aan op hun andere dienstverlening.

Tijdens zo’n eerste kennismaking met ouders luisteren de verpleegkundigen en gezinsondersteuners naar de ervaringen, onzekerheden en vragen van ouders over hun toekomstig king en hun leefsituatie,…
Op basis hiervan helpen ze hen verder met informatie, praktische tips, adviezen en ondersteuning.
Uiteraard kan de dienstverlening er voor elk gezin anders uitzien.

Dit gesprek is het eerste contact en meteen ook de start van het traject dat ze gaan met ouders en kinderen, na de geboorte.
De verpleegkundigen hebben niet de bedoeling de zwangerschap medisch te ondersteunen, hiervoor zullen ze steeds doorverwijzen naar de arts of vroedvrouw.

Geïnteresseerde (toekomstige) ouders kunnen een eerste contact aanvragen via www.kindengezin.be of de Kind en Gezin-lijn 078 150 100.