Opvang in pleegzorg

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen, ook pleeggasten, volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek kunnen terecht bij gastgezinnen.

Pleegkinderen en pleeggasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast er maar enkele weken of slechts één weekend per maand. Zij zoeken steeds naar de meest gepaste vorm.