Als de ontwikkeling niet vanzelf loopt

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Je maakt je zorgen om je zoon of dochter, de ontwikkeling blijkt toch niet zo te lopen zoals verwacht.
Wat nu? Is er iets meer aan de hand of niet? Wat betekent dit voor de toekomst? Wat kan je doen? Waar kan je terecht?

Fiola vzw biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan gezinnen met een baby, kind of jongere in Oost-Vlaanderen. Wij begeleiden premature baby’s en kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar met (een vermoeden van) ontwikkelingsproblemen, een verstandelijke of motorische beperking. Daarnaast kan er een bijkomende beperking zijn zoals autisme, specifieke medische zorgen, psychische problemen, Developmental Coordination Disorder (DCD), gedrags- en/of emotionele problemen, …

Centrum Ganspoel vzw is een gespecialiseerd centrum voor ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking en dit op de voor de persoon meest aangewezen plaats: thuis, op school of op het centrum zelf.