Ondersteuning voor personen met een beperking

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is een Vlaamse overheidsinstelling die financiële ondersteuning biedt aan personen met een handicap.
Het VAPH voorziet onder meer vergoedingen voor de aankoop van hulpmiddelen en woonzorg zoals rolstoelen, incontinentiemateriaal,..

Je ziekenfonds zal je helpen om dit aan te vragen.