Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

voor kinderen van 6 tot 12 jaar

In Vlaanderen groeien duizenden kinderen en jongeren op bij een ouder die aan een psychische of verslavingsproblematiek lijdt. De impact van de ziekte van de ouder is soms zo groot dat kinderen zelf problemen ontwikkelen. Via begeleiding, ondersteuning en voorlichting probeert het CCG (Centrum voor Geestelijke Gezondheid) problemen tijdig aan te pakken of te voorkomen.

De KOPP-werking regio Waas en Dender richt zich tot kinderen en jongeren van 6 – 18 jaar en hun ouders.
KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen.

Het aanbod bestaat uit:

  • Individuele gesprekken waar volgende thema’s aan bod kunnen komen: uitleg over ziektebeeld ouder, vragen en/of gevoelens kind, zorgen voor zichzelf en de ouder, sociaal netwerk…
  • Een groepswerking waar de focus ligt op het ontmoeten van andere kinderen met hetzelfde probleem en het delen van ervaringen.