Hulp bij aanvraag kinderbijslag

voor kinderen vóór de geboorte, van 0 tot 3 jaar

Na de geboorte van je kind moet je aan veel denken en in orde brengen.
Zo heb je bijvoorbeeld recht op kinderbijslag voor al je kinderen tot 18 jaar.
Kinderbijslag is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van je kind(eren).

Je kan hiervoor hulp vragen bij de Sociale Dienst van het OCMW.