Hoe toegankelijk is onze kinderopvang?

Om de kinderopvang voor iedereen toegankelijk te maken, organiseert Gezinsbond en Caritas een bevraging voor ouders.

Ging je kind de voorbij 3 jaar naar een kinderdagverblijf of onthaalouder en wil je graag je ervaring hierover delen?

Neem dan  deel aan de bevraging.

De vragen gaan over het praktisch verloop van kinderopvang.
Ze polsen naar ervaringen met het systeem ‘bestellen is betalen, respijtdagen, opvangplan, ..Aan de hand van de resultaten zullen ze de problemen aankaarten om zo de kinderopvang toegankelijk te maken voor iedereen.

Ging je kind in de voorbije 3 jaar naar een kinderdagverblijf of een onthaalouder?
Wil je graag hierover je ervaring en mening delen?
Neem dan zeker deel aan de bevraging! Alle antwoorden worden anoniem verwerkt.