Geboortepremie

voor kinderen vóór de geboorte

De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind.
Zowel werknemers als zelfstandigen hebben recht op een geboortepremie.
De bedragen zijn voor beiden hetzelfde.

Je kan de geboortepremie aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap en tot 5 jaar na de geboorte van je kind.

Je kan hiervoor hulp vragen bij de Sociale Dienst van het OCMW.