ZWANGER IN TEMSE

Ben je zwanger?
Net mama geworden?
Huis van het Kind Temse
wil jou beter leren kennen!

Mama zijn is voor mij …
Ik voelde mij zo toen ik zwanger was…
Borstvoeding of flessenvoeding?
Gezond zwanger zijn is voor mij …
Dit vind ik moeilijk als ik zwanger ben …

Vragen over leren en studeren

voor kinderen van 6 tot 12 jaar

Kinderen en jongeren met leerproblemen en leerstoornissen (moeilijkheden met lezen, schrijven, rekenen, werkhouding, studiemethode, …) hebben soms wat hulp nodig.

Het CLB voorziet in nauw overleg met de leerling, ouders en leerkrachten de mogelijkheid om een gepast begeleidingstraject te ontwikkelen.
Soms worden er testen afgenomen om het probleem grondig te analyseren en geschikte oplossingen voor te stellen.
Bij ernstige problemen wordt doorverwezen naar de meest geschikte therapeuten of gespecialiseerde hulpverleners.

Schooltoelage (schooltoeslag)

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Naar school gaan kost geld.
Een schooltoelagen  van de Vlaamse overheid helpt om de kosten te dragen.
De bedragen zijn verschillend voor kleuters en lagere school schoolkinderen en is afhankelijk van je inkomen en je gezinssamenstelling.
Heb je hulp nodig bij de aanvraag van je schooltoelage? Dan kan je terecht bij de gemeente of het OCMW.

Heb je nood aan een extra schooltoelage? Dan kan je een aanvraag doen bij de Sociale Dienst van het OCMW.

Klik hier voor meer info.

Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de schooltoelagen geregeld via het Groeipakket. Je krijgt dan een toeslag op basis van de leeftijd van je kindje. Hier vind je wat meer informatie over de verschillende toeslagen.

Op zoek naar een school

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Kleuter- en lager onderwijs vormen samen het basisonderwijs in Vlaanderen.
Het  kleuteronderwijs is voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Na de kleuterschool gaan de kinderen over naar het eerste leerjaar van het lager onderwijs.

Hieronder vind je ook een overzicht van alle scholen in Temse.

Elversele
– Vrije basisschool Priester Poppe

Tielrode
– Vrije Basisschool Tielrode
– Frienetschool De Kolibrie

Temse
– De Vierklaver
– Vrije basisschool Heilig Hart
– De Klimroos
– Vrije basisschool Sint-Amelberga
– Vrije kleuterschool Hollebeek
– Vrije lagere school Hollebeek
– De Wijsneus
– Vrije basisschool Sint-Jozef Velle

Steendorp
– Vrije basisschool Sint-Henricus

Heb je hulp nodig bij de zoektocht naar een school? Bij deze diensten kan je zeker terecht!
– Dienst onderwijsopbouwwerk
– Dienst onderwijs
– VCLB & CLB GO!
– LOP

 

Kinderdagverblijven

voor kinderen van 0 tot 3 jaar

Ben je op zoek naar kinderopvang voor je baby of peuter?
Dan kan je terecht bij een kinderdagverblijf.
Zij bieden dagopvang voor kindjes tussen 0 en 3 jaar.
Voor inschrijvingen en prijzen kan je contact opnemen met een van onderstaande kinderdagverblijven.

 

Diensten kinderopvang (onthaalouders)

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Ben je op zoek naar opvang voor je baby, peuter of kleuter?
Wil je graag dat je kindje in een huiselijk sfeer wordt opvangen?

Dan bieden deze diensten een antwoord.
Kinderen van 0 tot 12 jaar worden bij een kinderbegeleider thuis opgevangen.
De opvanguren worden individueel bepaald door de kinderbegeleider.
De prijs die je betaalt, wordt door Kind en Gezin berekend op basis van je inkomen en gezinssamenstelling.

Buitenschoolse kinderopvang

voor kinderen van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Buitenschoolse kinderopvang is opvang voor en na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op woensdagnamiddag. Dit is voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Sommige scholen organiseren dit zelf op school zoals basisscholen De Wijsneus en De Vierklaver, andere scholen werken hiervoor samen met Buitenschool Kinderopvang De Woonboot.
Voor meer info, vraag het op je school.

Locaties van De Woonboot

Brijs (centrale opvangplaats) Eeckhoutdriesstraat 71, Temse 03/711 37 12
Hollebeek Hollebeek 6a, Temse 0476/99 75 33
Steendorp Gelaagstraat 100, Steendorp 03/774 10 30
Elversele Dorpstraat 107, Elversele 052/46 38 52
Tielrode Antwerpse Steenweg 9, Tielrode 0470/18 93 36
Velle Velle 131, Temse 03/711 17 64

 

Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen

voor kinderen van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Is je kind ziek en kan het niet naar de opvang of naar school?
Dan je bij deze diensten een kinderbegeleider aan huis vragen.
Zij staan in voor de verzorging, bereiden maaltijden, toedienen van medicatie, … voor je ziek kind.

Opgelet: een doktersattest voor het ziek kind is noodzakelijk.