Adoptiepremie

voor kinderen vóór de geboorte, van 0 tot 3 jaar, van 3 tot 6 jaar, van 6 tot 12 jaar

Een adoptiepremie is een premie die je krijgt als je een kind adopteert.
Je hebt recht op deze premie als het adoptiekind deel uitmaakt van je gezin en als je voor het kind nog geen geboortepremie hebt ontvangen.

Je kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.