Opvoeden zonder vooroordelen

We leven in een maatschappij waarin de diversiteit steeds toeneemt.
Mensen met diverse achtergronden en uit verschillende etnische groepen leven en werken samen, zoeken hun weg in het leven en voeden hun kinderen op tot wereldburgers.
Toch is die realiteit niet altijd vanzelfsprekend en ervaren we sommige mensen nog steeds als ‘de anderen’. Kinderen zien vaak eerst de gelijkenissen die hen binden, al komt het ook voor dat ze focussen op de verschillen.
Wat als je kind vijandig reageert op kinderen met een andere huidskleur of andere gewoontes?

Lees verder