van 6 tot 12 jaar

Huisdokters

Speelpleintjes

Speelpleinwerking

Speel-o-theek

Jeugdbeweging in Temse

Sporten

Terugbetaling gespecialiseerde medische hulp

Leefloon

Fundels – Levende prentenboeken

Boeken voor moeilijke lezertjes

Verminderd lidgeld Gezinsbond

Vakantiekampen

Tussenkomst inschrijvingsgeld jeugdbeweging

Tussenkomst inschrijvingsgeld sportclub

Ondersteuning voor personen met een beperking

Sociale Huisvesting

Vragen over onderwijs

Brede school activiteiten

Voorleesuurtjes in de bib

Fietscursus

Nederlands oefenen met de taaltovenaars

Vragen over leren en studeren

Schooltoelage (schooltoeslag)

Extra Onderwijs

Op zoek naar een school