van 3 tot 6 jaar

Terugbetaling gespecialiseerde medische hulp

Leefloon

Fundels – Levende prentenboeken

Verminderd lidgeld Gezinsbond

Vakantiekampen

Tussenkomst inschrijvingsgeld jeugdbeweging

Tussenkomst inschrijvingsgeld sportclub

Ondersteuning voor personen met een beperking

Sociale Huisvesting

Vragen over onderwijs

Brede school activiteiten

Voorleesuurtjes in de bib

Fietscursus

Nederlands oefenen met de taaltovenaars

Schooltoelage (schooltoeslag)

Extra Onderwijs

Op zoek naar een school

Diensten kinderopvang (onthaalouders)

Buitenschoolse kinderopvang

Babysit

Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen