van 0 tot 3 jaar

Boekstart – Lezen begint al heel klein

Verminderd lidgeld Gezinsbond

Tussenkomst inschrijvingsgeld jeugdbeweging

Tussenkomst inschrijvingsgeld sportclub

Ondersteuning voor personen met een beperking

Sociale Huisvesting

Brede school activiteiten

Schooltoelage (schooltoeslag)

Extra Onderwijs

Op zoek naar een school

Kinderdagverblijven

Diensten kinderopvang (onthaalouders)

Babysit

Thuisopvang zieke en gehandicapte kinderen