van 0 tot 3 jaar

Kindvriendelijke gemeente

Gezinsondersteuning

Tegemoetkoming Psychotherapie

Als de ontwikkeling niet vanzelf loopt

Preventieve medische opvolging

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Thuisopvang voor kinderen van ouder(s) met kanker

Opvang in pleegzorg

Extra informatie over financiële voordelen

Extra informatie over vrije tijd

Extra informatie over opvoeding

Extra informatie over kinderopvang

Extra informatie over gezondheid en welzijn

Vaccinatie

Vragen over gezondheid

Huisdokters

Speelpleintjes

Speel-o-theek

Terugbetaling gespecialiseerde medische hulp

Tussenkomst flessenvoeding

Hulp bij aanvraag kinderbijslag

Leefloon

Boekstart – Lezen begint al heel klein

Verminderd lidgeld Gezinsbond

Tussenkomst inschrijvingsgeld jeugdbeweging