Leeftijden

Thuisbevalling

Extra informatie over zwangerschap en geboorte

Kraamzorg

Vragen over opvoeding

Vaccinatie

Studiekeuze

Vragen over gezondheid

Medisch onderzoek op school

Huisdokters

Speelpleintjes

Speelpleinwerking

Speel-o-theek

Jeugdbeweging in Temse

Sporten

Terugbetaling gespecialiseerde medische hulp

Tussenkomst flessenvoeding

Leefloon

Fundels – Levende prentenboeken

Boeken voor moeilijke lezertjes

Boekstart – Lezen begint al heel klein

Verminderd lidgeld Gezinsbond

Vakantiekampen

Tussenkomst inschrijvingsgeld jeugdbeweging

Tussenkomst inschrijvingsgeld sportclub

Terugbetaling niet-invasieve prenatale test (NIPT)