Adressen en telefoonnummers

NOODNUMMERS
Politie 101
Politie Temse 03/711 02 02
Ambulance 112
Brandweer 112
Childfocus 116 000
Jongerenlijn – Awel 102
Teleonthaal 106
Zelfmoordlijn 1813
zelfmoord1813.be
Meldpunt geweldpleging en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 1712
1712.be
Wachtdienst Huisdokters weekend 03/361 03 61
Wachtdienst apotheek 0903/ 99 000
AZ Nikolaas Sint-Niklaas 03/760 60 60
Sint- Jozef Ziekenhuis Bornem 03/890 16 11
ZWANGER EN GEBOORTE
Kind en Gezin – Lijn
Consultatiebureau Temse
078/150 100
info@kindengezin.be
Fara
Luister-en informatiepunt rond zwangerschapskeuze
016/38 69 50
vragen@faranet.be
Contactgroep Zwangerschapsafbreking na Prenataal Onderzoek www.cozapo.org
info@cozapo.org
Kraamzorg van Familiehulp 03/760 00 60
info@familiehulp.be
www.familiehulp.be
De verdwaalde ooievaar https://www.deverdwaaldeooievaar.be
GEZONDHEID EN WELZIJN
CAW Oost-Vlaanderen
078/15 03 00
onthaal.sintniklaas@cawoostvlaanderen.be
CCG Waas en Dender 078/35 34 35
kopp@cggwaasendender.be
Bond Moyson 09/333 55 00
http://www.bondmoyson.be/ovl
CM 03/760 38 11
waasendender@cm.be
Liberale Mutualiteit 03/771 01 84
http://www.lm.be/Oost-Vlaanderen
Onafhankelijke ziekenfonds 078/15 30 98
info@oz.be
Partena Ziekenfonds 03/765 90 64
http://www.partena-ziekenfonds.be/
Solidariteit voor het Gezin 09/264 18 11
solidariteit@svhg.be
De Kangoeroe 09/232 53 53
http://www.dekangoeroe.be
De Ganspoel 02/686 00 40
admin@ganspoel.be
Teleblok www.teleblok.be
Kinderrechten commissariaat klachtenlijn: 0800 20 808
www.kinderrechten.be
Tabakstop 0800 111 000
www.tabakstop.be
Wees niet gek, doe steeds de tekencheck www.tekenbeten.be
Familiehulp 03/760 00 60
info@familiehulp.be
www.familiehulp.be
Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg 03/710 25 46
thuiszorg@ocmwtemse.be
http://www.ocmwtemse.be/thuiszorg/gezinszorg/
Jongerengids https://jongerengids.be/
KINDEROPVANG
Dienst Kinderopvang OCMW

03/710 25 50
kinderopvang@ocmwtemse.be
Dienst onthaalouders vzw Zonnestraal 03/776 96 76
info@kinderopvangzonnestraal.be
Kinderdagverblijf Babilou 02/687 87 21
belgium@babilou.com
Kinderdagverblijf De Groene kinderboom
0497/61 18 50
degroenekinderboom@hotmail.com
Kinderdagverblijf Pimpeloentje 0484/97 19 16
kinderopvangpimpeloentje@hotmail.com
Kinderdagverblijf ’t Pattoterke 03/711 30 60
evivandamme@hotmail.com
Kinderdagverblijf Bambini
Buitenschoolse Kinderopvang De Woonboot
03/711 37 12
bko.dewoonboot@temse.be
Gezinsbond info@gezinsbond.be
Pleegzorg Oost-Vlaanderen 0800/30181
info@pleegzorgoostvlaanderen.be
Kinderopvangzoeker http://www.kindengezin.be/toepassingen/zoekopvang.jsp
Ik zoek kinderopvang www.ikzoekkinderopvang.be
Onthaalouder worden www.ikwordonthaalouder.be
OPVOEDING
De opvoedingslijn 078/150 010
opvoedingslijn@groeimee.be
Spreekuur voor ouders 0496/ 54 39 28
info@keerkring.be
Kind en Gezin-Lijn 078/150 100
online contactformulier
Goed Gezind by Gezinsbond www.goedgezind.be
ONDERWIJS
Vrije Basisschool Priester Poppe 052/46 42 78
directie@basisschool-elversele.be
Vrije Basisschool Tielrode 03/771 08 43
directie@basisschooltielrode.be
Frienetschool De Kolibrie 03/771 39 31
directie@kolibrie-ark.be
De Vierklaver 03/771 08 84
directie@vierklaver.be
Vrije Basisschool Heilig Hart 03/771 32 47
directeur@edu.heiligharttemse.be
De Klimroos 03/771 07 12
bs.klimroos.temse@telenet.be
Vrije Basisschool Sint-Amelberga 03/771 06 03
directie@sint-amelbergaschool.be
Vrije Basisischool Sint-Jozef Velle 03/711 08 03
bsvelle.directie@gmail.com
Vrije Kleuterschool Hollebeek 03/771 37 62
kleuter.hollebeek@belgacom.net
Vrije Lagere school Hollebeek 03/711 32 53
directie.lager@hollebeekscholen.be
De Wijsneus 03/771 06 90
directie@wijsneustemse.be
Vrije Basisschool Sint-Henricus 03/774 23 10
directie.steendorp@ksts.be
Dienst onderwijs en onderwijsopbouwwerk
03/710 12 28
onderwijs@temse.be
Vrij CLB Waas en Dender
03/780 66 04
sint-niklaas.basis@vclbwaasdender.be
Vrij CLB Waas en Dender
03/780 66 30
sint-niklaas.secundair@vclbwaasdender.be
CLB GO! Waasland
03/776 02 16
info@clbwaasland.be
Lokaal Onderwijs Platform 0492/15 90 54
www.lop.be
Academie en Vaktekenschool 03/771 10 03
info@academietemse.be
Academie voor Muziek, Woord en Dans 03/711 03 50
muziekacademietemse@skynet.be
Naar school in temse www.naarschoolintemse.be
Onderwijskiezer www.onderwijskiezer.be
VRIJE TIJD
Jeugddienst
03/710 12 26
jeugd@temse.be
Sportdienst 03/710 12 40
sport@temse.be
Speel-o-theek 03/291 50 21
SpeGT 0496/20 08 94
jeugd@temse.be
JOC De Nartist 03/711 16 50
joc@temse.be
Bibliotheek 03/710 13 20
bibliotheek@temse.be
Kidsresto 03/710 25 54
KLJ Temse Velle leiding@kljtemse-velle.be
KLJ Tielrode info@klj.be​
Scouts en Gidsen Temse info@scoutstemse.be
Scouts en Gidsen St-Jan http://www.scoutssteendorp.be/contact
KSA Temse Voorwaarts http://ksa-tv.be/
Chiro Overal http://www.chiro-overal.chirosite.be/contact
Chiro Pripo
leiding@chiropripo.be
Jongerengids https://jongerengids.be/
FINANCIELE VOORDELEN
Sociale Dienst OCMW
03/710 25 42
socialedienst@ocmwtemse.be
Dienst Sociale Zaken 03/710 12 25
sociaal@temse.be
Woonanker
03/771 10 33
info@woonanker.be
Gezinsbond

02/507 88 11
info@gezinsbond.be
Geen categorie